Awake Lipo and gyno excision! #awakelipo #liposuction #gynecomastiasurgery #plasticsurgeon

Let's Get Started